• Trang chủ
 • /
 • Giới thiệu
 • /
 • Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP:

 

 • Thành Đông Ninh Thuận luôn chú trọng nâng cao năng lực làm việc và tinh thần cho đội ngũ nhân sự thông qua các hoạt động:
 • Tư duy cởi mở, sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận cho khách hàng và cộng đồng trong quá trình phát triển doanh nghiệp.
 • Luôn coi trọng, phát huy tinh thần sáng tạo trong công việc, luôn nghĩ đến cái mới và chấp nhận thay đổi.
 • Cam kết chữ TÍN, thực hiện mục tiêu, luôn giữ lời hứa với khách hàng, đồng nghiệp và đối tác.
 • Tôn trọng, lắng nghe các quan điểm khác nhau để dung hòa và phát triển.
 • Làm việc với tinh thần trách nhiệm và tốc độ khẩn trương;
 • Công bằng, phân tích và đánh giá dựa trên sự kiện.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

 

 • Kết hợp hài hoà lợi ích của tổ chức, đối tác, khách hàng, nhâ